Stichting Biobank Oost Nederland

Op weg naar gezondheidsmonitoring voor iedereen

STIBION aims to build a collection of longitudinal urine and blood sample series from healthy people in the age of 45 to 75 years. These samples are collected in combination with participant’s health data generated from questionnaires and disease diagnoses. The reason for starting the biobank is a study into the potential of biomarkers in urine and blood for health monitoring by biotech company You2Yourself BV (Y2Y). A collection of such samples is not yet available worldwide.

STIBION is een stichting zonder winstoogmerk. Organisaties die gebruik willen maken van monsters uit de biobank kunnen contact opnemen met STIBION via de contactpagina.

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de privacy verklaring en de disclaimer onderaan deze website raadplegen. U kunt ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.