Stichting Biobank Oost Nederland

Op weg naar gezondheidsmonitoring voor iedereen

STIBION heeft als doel een verzameling op te bouwen met longitudinale urine- en bloedmonsterseries van gezonde mensen in de leeftijd van 45 tot 75 jaar. Deze monsters worden verzameld in combinatie met gegevens over de gezondheid van de deelnemers welke worden verkregen door 3-maandelijkse vragenlijsten en door artsen gestelde diagnoses van ziekten. De aanleiding om de biobank te starten, is een onderzoek naar de potentie van biomarkers in urine en bloed voor gezondheidsmonitoring door biotech bedrijf You2Yourself BV (Y2Y). Een verzameling monsters als deze is wereldwijd nog niet aanwezig.

STIBION is een stichting zonder winstoogmerk. Organisaties die gebruik willen maken van monsters uit de biobank kunnen contact opnemen met STIBION via de contactpagina.

Voor algemene informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de privacyverklaring en disclaimer onderaan deze website raadplegen. U kunt ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Klik op de onderstaande knop voor meer informatie

Meer informatie