Privacyverklaring

This is the privacy statement of the “STIBION” Foundation, located at Colosseum 65, 7521 PP in Enschede. Chamber of Commerce registration number: 72843349 with VAT No. 859257423B01. For questions or contact you can email info@stibion.nl Where we refer to “personal data” in this privacy statement, we mean the information you provide to us about yourself. Such as your name, e-mail address and telephone number. You do that completely voluntarily.

Doel verwerken en opslaan persoonsgezondheidsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 2 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

  1. Informatieaanvraag: één formulier op de website heeft als doel jou te informeren over onze organisatie of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.
  2. Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Na het aanmelden ontvang je periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou van de dienstverlening en algemene informatie rondom de stichting te voorzien.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor contactformulier 1 geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking worden gewist. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt STIBION samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, een partij die de Cloud server beheert (hosting), automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner is de AVG-compliant Cloud omgeving van Amazon (AWS) www.aws.amazon.com. Deze Cloud-infrastructuur is gecertificeerd volgens onder andere ISO 27001 voor technische maatregelen, ISO 27017 voor Cloud security, ISO 27018 voor Cloud privacy en zorgt ervoor dat STIBION met jou als deelnemer in contact kan komen. Binnen deze Cloud infrastructuur heeft STIBION alle mogelijke maatregelen genomen om te verzekeren dat jouw gegevens veilig (versleuteld) worden verstuurd, verwerkt en opgeslagen. STIBION heeft als enige toegang tot deze servers en de daarop opgeslagen data. Fysiek wordt alle data verwerkt en opgeslagen op servers die gelokaliseerd zijn binnen de EU in Ierland. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@stibion.nl. info@stibion.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met de hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen op onze website gemakkelijker te maken en om statistieken (Google Analytics) bij te houden. Stibion gebruikt enkel cookies die noodzakelijk zijn voor analyse en optimalisatie van de website, omdat hiermee de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verbeterd. Wij gebruiken geen cookies voor marketingdoeleinden, of om functionaliteit van andere websites (delen via social media) mogelijk te maken. U verleent toestemming door actief akkoord te gaan met het plaatsen van cookies of door gebruik te maken van onze website.